top of page
orefelt.jpg

CHRISTINA OREFELT

Legitimerad Fysioterapeut MSc
Specialist i pediatrik

Jag arbetar som specialist i pediatrik, med barn 0-17 år, med ortopediska och neurologiska frågeställningar och diagnoser. Har vidareutbildning inom bedömning av motorisk förmåga hos barn, idrottsmedicin för barn och ungdomar, smärta hos barn och ungdomar, samt behandlingskurs och utvecklingsarbete inom diagnos torticollis.

Jag har som barnsjukgymnast lång erfarenhet av såväl sluten akutvård som poliklinisk verksamhet från Astrid Lindgrens Barnsjukhus i såväl Solna som i Huddinge.

Kontaktuppgifter:

Tel: 073-554 57 65

christina.orefelt@gmail.com

bottom of page